Definitie

Wat is een vloeibare waterdichting?
Het is een realisatiemiddel voor het waterdichten van gebouwen door het aanbrengen van vloeibare harsen die na polymerisatie een flexibele waterdichte bekleding vormen, hechtend aan de ondergrond en met scheuroverbruggende
eigenschappen. Zij hebben hun deugdelijkheid bewezen in de realisatie van verschillende werken en meerderetoepassingsgebieden en dit reeds verschillende decenia voor de meest veeleisende opdrachtgevers (STIB, NMBS, BIAC, Militaire Genie, TUCRail, Aquafin, MOW, Sociale Huisvestingsmaatschappijen, …)
 
Waar worden vloeibare waterdichtingsproducten gebruikt ?
In de Bouw:
daken, balkons, terrassen, tussendekken, tribunes, parkings, parkeerdaken, daktuinen, funderingen, inkapseling van tanks, ...
 
Publieke bouwwerken:
elektriciteitscentrales, bruggen, dammen, kanalen, zwembaden, fonteinen, tunnels, riolen (no digging principe),
afwateringskanalen, wateropslagplaatsen, ...
 
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY