External Thermal insulation Composite Systems (ETICS)

 
External Thermal insulation Composite Systems of Thermisch Buitengevelisolatie Systeem.
De fabrikanten en invoerders van systemen voor Thermische Buitengevelisolatie hebben binnen het IVP
de Werkgroep ETICS opgericht met als doel het imago van hun producten op te waarderen en hun acties naar de bevoegde overheden en instanties te optimaliseren.

Wat is ETICS ?

ETICS is een Engelse afkorting die staat voor gevelisolatie, namelijk «External Thermal Insulation Composite System», maar is dus ook de naam van de werkgroep, een belangenvereniging voor de ganse gevelisolatiesector.

ETICS, de werkgroep

De vereniging ETICS is opgericht in de schoot van IVP, de vzw van de Belgische verffabrikanten. De werkgroep bestaat uit volgende leden :
Caparol, Knauf, Sto, Strikotherm, Willco Products en AXO industries
De leden wensen vooral de hoogstaande kwaliteit van hun producten onder de aandacht te brengen. Ook willen zij op deze manier een beter aanspreekpunt creëren met de bevoegde instanties binnen de overheden. Deze wetgevende context, die de essentiële technische eisen oplegt, is een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid, die de werkgroep ETICS hoog in het vaandel voert.
De werkgroep ETICS is binnen de EAE (European Association for ETICS) erkend als vertegenwoordiger van België.