Car Refinish

Reparatie en bescherming

Carrosserieverven geven beschadigde voertuigen een tweede leven door ze te beschermen en te lakken na een schadegeval.

Onze leden innoveren voortdurend om duurzame oplossingen aan te bieden die rekening houden met het milieu en de gezondheid van gebruikers .

Door gebruik te maken van nieuwe technologieën produceren zij producten die minder VOS en minder CO2 bevatten en die sneller aan de lucht of in omgevingen met lage temperaturen drogen. Processen worden ook geoptimaliseerd om het werk van de werknemers te vergemakkelijken. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol.

Carrosserieverven zijn onderworpen aan de strenge Europese en Belgische wetten inzake VOS-emissies.

Waar worden carrosserieverven gebruikt?

Deze verfproducten worden voornamelijk gebruikt in een carrosseriebedrijf.

Verven die gebruikt worden bij het productieproces van auto’s vallen niet onder dit toepassingsgebied.

De specifieke uitdagingen van de sector

Opleiding van personeel

Enerzijds heeft de sector nood aan technisch gekwalificeerd personeel dat alle fasen van de reparatie (van voorbereiding tot en met lakken, volgens OEM of andere opgelegde specificaties) optimaal kan uitvoeren. Anderzijds staan onze medewerkers  in direct contact met  klanten. Daarom moeten zij worden opgeleid in de verschillende aspecten van een modern carrosseriebedrijf om de ervaring van  klanten te verbeteren.
Het onthaal aan de receptie, maar ook de dienstverlening  via de telefoon en online beïnvloeden immers sterk hoe het professionalisme van een carrosseriebedrijf ervaren wordt.
Medewerkers moeten  snel en efficiënt antwoorden en oplossingen kunnen aandragen voor hun klanten.

Digitalisering

  • Digitalisering van schadebeheer zodat informatie voor de klant sneller en nauwkeuriger beschikbaar is: vanaf het moment van schade tot de levering van het voertuig  en de facturatie.
  • Digitalisering van de processen : wegen van de verf, voorraadbeheer, calculatie, tijdregistratie, etc. Dit alles om de organisatie optimaal te laten functioneren op basis van duidelijke key performance indicators (KPI’s).

Productnormen

De VOS dragen bij tot de vorming van troposferische ozon dat verantwoordelijk is voor zware gezondheids- en milieuproblemen. Daarom verplicht Europese en Belgische wetgeving de fabrikanten van carrosserielakken om lakken op de markt te brengen met een beperkt VOS-gehalte.