ELW

Waterdichtingsproducten beschermen gebouwen en constructies

Vloeibare waterdichtingsproducten zorgen ervoor dat gebouwen waterdicht worden door toepassing van vloeibare harsen die na polymerisatie, een soepele en waterdichte laag vormen die zich perfect aan de drager hecht en scheur overbruggende eigenschappen bezit. Dankzij hun flexibiliteit en gemakkelijke toepassing zijn deze producten geschikt voor het waterdicht maken van oppervlakken met complexe vormen en op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Waar worden vloeibare waterdichtingsproducten toegepast?

In de bouw: Daken, balkons, terrassen, tribunes, promenades, parkeerdaken en parkings , tussenvloeren, groendaken, funderingen, tankgoten, …

In civiele toepassingen: Elektriciteitscentrales, bruggen, dammen, tunnels, riolen, zwembaden, kanalen, fonteinen, dijken, opslagplaatsen, …

De sterke punten van vloeibare waterdichting

 • Geschikt voor zowel  renovaties als nieuwbouw
 • Moeilijke details kunnen complementair uitgevoerd worden
 • Een volwaardig alternatief voor synthetische of bitumineuze membranen
 • Uitstekende prestaties, duurzaam, economisch, esthetisch en gemakkelijk te onderhouden

Technische aspecten

Vloeibare afdichtingen zijn opgebouwd als een compound van bindmiddelen, pigmenten en additieven. Hieraan kunnen eventueel vulstoffen en andere additieven (brandwerende middelen, fungiciden etc.) worden toegevoegd om ze bijkomende eigenschappen te geven.

Ze worden in één of twee lagen aangebracht op stabiele ondergronden (beton, bestaande waterdichting, enz.), en al dan niet voorzien van een wapeningsvlies of wapeningsvezels. De meest gebruikte producten zijn polyurethaanharsen (PU), polymethylmethacrylaatharsen (PMMA), onverzadigde polyesterharsen (UP / PES), silyl gemodificeerde polymeren (SMP) en PU-PMMA hybride harsen (PUMA).

Er bestaan twee soorten waterdichtingsproducten:

Eén-component vloeibaar waterdichtingsproduct bestaat uit één component (deel):

Eenmaal aangebracht op een ondergrond, hardt het één-component vloeibaar waterdichtingsproduct uit door reactie met de luchtvochtigheid.

Twee-component vloeibaar waterdichtingsproduct bestaat uit twee componenten (delen):

Het hars en de verharder (vaak katalysator genoemd). Wanneer de juiste hoeveelheid van de verharder met het hars wordt gemengd, treedt een polymerisatie reactie op en hardt het product uit. Bij twee-component-systemen kunnen nog andere toeslagstoffen bijgemengd worden (kleurstoffen, pigmenten, vulstoffen, versnellers, vertragers) (bron syllabus ELW).

Dankzij hun samenstelling garanderen vloeibare waterdichtingsproducten een langdurige bescherming van constructies. Door hun flexibel en scheuroverbruggend vermogen en hun eenvoudige toepassing zijn ze perfect geschikt voor het waterdicht maken van ondergronden met complexe vormen.
 Belangrijkste eigenschappen:
 • Hechting op bijna alle ondergronden
 • Bestand tegen externe elementen: UV-stralen, slechte weersomstandigheden, luchtvervuiling, chemicaliën, erosie,
 • Bestand tegen mechanisch belasting met aangepaste afwerking
 • Laag gewicht dankzij de geringe dikte van de lagen
 • Beschermen beton tegen carbonatatie
 • Koud aangebracht zonder vlam of hete lucht
Beschikbaar in meerdere kleuren en verschillende structuren (veiligheidsmarkeringen, antislipafwerking), ze zijn zeer geschikt voor renovatie. Het gebruik ervan garandeert een afwerking zonder voegen of overlappende lagen en een gemakkelijke en snelle waterdichtheid tot in het kleinste detail.
Voor een correcte toepassing van een vloeibare waterdichting dient de ondergrond op een gepaste wijze worden voorbereid. Het vloeibare waterdichtingssysteem wordt steeds volledig hechtend aangebracht, dit vereist dat het contactoppervlak een adequate behandeling krijgt en het een voldoende oppervlaktecohesie vertoont . Indien de ondergrond niet aan deze criteria voldoet , moet deze ondergrond worden gecorrigeerd of vervangen. Een te ruwe ondergrond wordt gecorrigeerd door middel van een egalisatie laag (mengsel van zand en kunstharsen).
De ondergrond moet voldoende droog zijn alvorens de vloeibare waterdichting kan aangebracht worden, dit om problemen met hechting en blaasvorming te voorkomen. Voor de precieze criteria waaraan moet worden voldaan, verwezen we naar de instructies van de fabrikant. Het meten van het vochtgehalte van de ondergrond dient op voldoende diepte te worden gemeten (bijvoorbeeld 4 cm ) en niet aan de oppervlakte. Hiervoor wordt de gepaste apparatuur ingezet (Carbidefles, elektronisch vochtmeter, enz).
De kunststofharsen worden in vloeibare vorm aangebracht, met behulp van een kwast, roller, spuitpistool of voor meer-componentenproducten met een meervoudige spuitkop.  De producten worden aangebracht binnen de voorziene verwerkingstijd (‘pot-life’), waarna ze definitief uitharden. Ongewapende systemen worden meestal in twee lagen aangebracht, waarbij de tweede laag pas wordt aangebracht na uitharding van de eerste laag. Bij vlies versterkte systemen wordt het wapeningsvlies in de nog natte eerste laag verwerkt. Hierna wordt een toplaag aangebracht zodat het wapeningsvlies volledig bedekt is.
Vloeibare waterdichtingsproducten zijn compatibel met verschillende ondergronden, afhankelijk van het type hars/product. Raadpleeg hiervoor de tabel 12 van [WTCB-TV 244] of informeer bij de fabrikant. Indien nodig wordt een gepast primerlaag aangebracht, afhankelijk van het type ondergrond. De fabrikant geeft de primer aan die bij zijn product moet worden gebruikt.
In tegenstelling tot de traditionele membranen worden bij een vloeibare waterdichting de opstanden en detailleringen eerst behandeld. Hierna worden de vlakke delen voorzien van de vloeibare waterdichting, één en ander gebeurt met de gepaste overlapping. De in het vloerveld eventueel voorkomende scheuren en voegen worden voorafgaandelijk op een specifieke wijze behandeld.

Leden IVP-ELW

Deze wetgevende context, die de essentiële technische eisen oplegt, is een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid, die de werkgroep “ELW” in zijn kwaliteitshandvest wenst te integreren.
Door dit kwaliteitshandvest verbinden de leden zich ertoe :
 • De vragen van de klanten zorgvuldig te bestuderen, waarna een neutraal advies uit te brengen betreffende de voorgestelde oplossingen, alsook de verenigbaarheid van het waterdichtingssysteem met de ondergrond.
  De klant-uitvoerder correct te adviseren over de toepassingen van de systemen.
 • Voor alle in de BUtgb nota “Aanbevelingen ter beoordeling van de kwaliteit van vloeibaar aangebrachte waterdichtingen voor daken, terrassen en balkons” vermelde toepassingen, systemen op de Belgische markt  in te zetten die voldoen aan de gevraagde ETAG 005 prestatieklassen voor de respectievelijke toepassing in deze nota.
 • Het CE- keurmerk aan te brengen op de verpakking van de waterdichtingsprodukten.
 • Hun productievestigingen ISO 9001 te certifiëren.
 • Veiligheidsinformatiebladen af te leveren conform met de REACH wetgeving.
 • Veiligheidsetiketten op de verpakking aan te passen conform met de CLP verordening.
 • Te waken over de kwaliteit van de op de werven te leveren producten.
 • De uitvoerders een gedegen opleiding te geven in het correct toepassen van de producten/systemen.
Het naleven van dit handvest biedt de klant de garantie van echte vakkundigheid.

In 2005 hebben de fabrikanten en importeurs van vloeibare waterdichting producten zich verenigd onder IVP-Coatings , een werkgroep “ELW” opgericht.

De leden van deze werkgroep willen de uitstekende prestaties van hun producten benadrukken en zich zo profileren als een volwaardig alternatief voor de bitumineuze of synthetische membranen.

Zij willen het belangrijkste contactpunt worden voor overheden en officiële instanties wat de betreft vloeibare waterdichting.

Tot mei 2003 konden ELW-leden die vloeibare waterdichtingsproducten vervaardigen en importeren, bij de Belgische Unie voor Technische Goedkeuring in de Bouw (BUtgb vzw) een ATG (Technische Goedkeuring – Technische Goedkeuring) aanvragen voor producten die op de Belgische markt worden gebracht. De ATG is vrijwillig en garandeert een hoge mate van duurzaamheid, uiteraard op voorwaarde dat de producten correct worden toegepast.
In het kader van de Europese richtlijn 89/106/EEG “voor de bouw bestemde producten” heeft de EOTA (European Organisation for Technical Assessement) geharmoniseerde technische specificaties opgesteld om te komen tot een Europese technische goedkeuring (ETA) voor vloeibare waterdichtingsproducten. Deze Europese Technische Overeenkomst is verleend in het kader van de Erkenningsgids ETAG 005: Vloeibare producten voor het waterdicht maken van daken.
Sinds 1 mei 2004 moeten vloeibare waterdichtingsproducten daarom voldoen aan de eisen van ETAG 005 en de CE-markering dragen.
De gids beschrijft de procedure voor het verkrijgen van een goedkeuring en bevat alle technische eisen waaraan deze producten moeten voldoen. Het kan worden geraadpleegd op de website van European Organisation for Technical Assessment.
De beoordeling van de vloeibare aangebrachte waterdichting en hun eigenschappen worden beschreven  in volgende goedkeuringsleidraden:
 • ETAG 005 (EOTA): voor toepassing op daken, balkons en terrassen
 • ETAG 033 (EOTA) en G0003 (BCCA): voor berijdbare oppervlakken (bruggen, parkeerdaken, enz.)
De leden van de werkgroep ELW beschikken allen over een ETA en hun producten dragen het CE-keurmerk.