Industrial Protective and Marine Coatings

Bescherming, veiligheid en decoratie

Coatings beschermen en verfraaien door de mens gemaakte voorwerpen.

Zonder coatings zouden onze gebouwen, infrastructuur en apparatuur roesten en instorten en vervangen moeten worden met een enorme impact voor het milieu en natuurlijke grondstoffen.

Coatings beschermen ook op een andere manier het milieu. Zonder hydronische bekledingen zouden schepen meer brandstof verbruiken om zich te verplaatsen, met meer CO2-uitstoot in de atmosfeer tot gevolg.

Omdat coatings voorkomen dat gebouwen, infrastructuur en apparatuur worden aangetast, dragen zij bovendien bij tot het veilig gebruik ervan en helpen zij vele ongevallen te voorkomen. Zo isoleren passieve brandwerende coatings metalen en vertragen daardoor hun instorting aanzienlijk.

Waar gebruikt men deze producten?

Industrieproducten zijn producten die gebruikt worden in verschillende domeinen, o.a.

 • Verven voor automobielconstructeurs (coatings voor nieuwe voertuigen, assemblage van privé en utilitaire voertuigen,vrachtwagens en autobussen)
 • Verven voor verpakkingen, voor eetwaren- of andere verpakkingen (“can coatings”, “container coatings”)
 • Verven voor houten schrijnwerk
 • Wegmarkeringsverven
 • Verven voor bandlakwerk (prelakken van metalen) (“coil coatings”)
 • De andere producten zijn ingedeeld in de rubriek “algemene industrie” : vliegtuigbouw- of spoorwegindustrie, landbouwmachines, meubilering, vrije tijd, enz.).

“High performance beschermingsverven” of “heavy duty coatings” zijn producten die worden aangewend door professionals op metalen oppervlakken (staal of andere ondergronden) om kunstwerken of metalen of betonnen werkstukken te beschermen en te decoreren.

Deze producten zijn vooral bestemd voor de volgende toepassingen:

 • Chemische installaties (Olie & Gas markt)
 • Verven voor de binnen- en buitenkant van pijpleidingen (petroleum, gas, water)
 • voedingsmiddeleninstallaties (dranken, silo’s, hangars, melkerijen, brouwerijen, suikerijen, enz.)
  Bruggen, kunstwerken, haveninstallaties, infrastructuur
 • Waterbehandelingsinstallaties (waterzuivering, leidingen, stockagetanks)
 • Metalen structuren (metalen halls, betonnen loodsen, silo’s, watertorens
 • Electrische centrales, noodleidingen, afsluitingen
 • Industriële vloeren, parkings
 • Energiemarkt ( pylonen, windmolens ,…)

Marineverven zijn producten bestemd om te worden aangewend op vaartuigen en plezierboten, alsook op off-shore installaties.