Structuur

Raad van Bestuur

Het Voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt voor een periode van 3 jaar verzekerd door een persoonlijkheid uit de sector. Het mandaat wordt afwisselend uitgeoefend door een zaakvoerder van een KMO en een groot bedrijf. Om voor een evenwicht te zorgen, wanneer de voorzitter het hoofd is van een KMO, is de vice-voorzitter het hoofd van een groot bedrijf en vice versa.

1

Hugo Myncke - TOUPRET

President
2

Lieven Seys – PPG

Vice-President

Toon Bossuyt – BOSS PAINTS  | Pieter Casier – AKZONOBEL | Frank Costermans – MATTHIJS | Stijn Degraer – LIBERT PAINTS | Philippe De Poortere – BASF COATINGS | Gino Gailliaert – STO | Philip Jennen – PLP COATINGS | Guy Magera – AKZONOBEL | Marc Schoepen – PPG | Marc Vansteelant – PPG | Geert Wynant – FENZI 

Werkgroepen

Om aan de behoeften van onze leden te voldoen, komen verschillende werkgroepen meerdere keren per jaar samen. Sinds dit jaar organiseert IVP Coatings transversale werkgroepen voor onderwerpen zoals opleiding, innovatie en duurzaamheid die van belang zijn voor al onze leden.

Voor zeer specifieke activiteiten worden naar behoefte aparte werkgroepen georganiseerd.

Wanneer de weg van verandering niet over rozen loopt, dan hebben we toch maar lekker minder pijn aan de voeten ! Of hoe de kracht van verandering een weldaad is binnen de organisatie IVP Coatings, met haar strategie gebaseerd op een klare visie en een heldere missie voor al haar leden !

Hugo Myncke

Voorzitters sectoren

Deco

Pieter Casier
Akzo Nobel Paints Belgium

xthermo

Gino Gailliaert
STO

ELW

Tony Overlaet ​
Triflex

Industrial​
Car Refinish​

Marc Schoepen ​
PPG PMC
& ​
Philippe De Poortere ​
BASF Coatings Services Belux

Inks

Jacques Warnon
IVP Coatings

Non paint

Voorzitters sectoren en transversale werkgroepen

Communicatie & Marketing

Isabelle Descamps
IVP Coatings

Opleiding

Dominiek Vanden Driessche​
Akzo Nobel Paints Belgium

IVM

Olivier Henry
IVP Coatings

Sustainability​

Olivier Henry
IVP Coatings

Waste​

Jacques Warnon
IVP Coatings

UFI

Theo De Jaegher ​
IVP Coatings