Visie & Missie

Onze visie

IVP Coatings is als federatie de referentie binnen de Belgische coatingindustrie door het samenbrengen en ontwikkelen van de beste competenties en expertise binnen de sector. Door verschillende acties wil IVP haar leden ondersteunen m.b.t. hun verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling.

Deze competenties en expertise willen we gebruiken om:

 • De beleidsmakers te overtuigen van de waarde van onze argumenten;
 • De publieke opinie positief te beïnvloeden jegens onze industrie, het vak en het imago van de sector;
 • Onze leden bij te staan op het hoogst mogelijke niveau.

Onze Missies

IVP Coatings is een relevant, open en proactief platform ter ondersteuning van de Belgische coatingindustrie.

De rol van IVP Coatings bestaat erin haar leden een dienstverlening op maat te bieden met expertise en advies over sectorale thema’s. IVP Coatings is ook de spreekbuis van de sector en behartigt de belangen van de Belgische coating industrie op verschillende politieke niveaus.

Info en advies

 • Informeren/ sensibiliseren
 • Informatie verzamelen en geven
 • Duidelijk advies verstrekken

Verdedigen van belangen

 • Verdedigen van belangen ten opzichte van beleidsmakers
 • Positieve impact
 • Netwerk en relaties
 • Proactieve dialoog

Bevordering van beroepsopleiding

 • Promoten van de industrie en vakopleidingen ondersteunen
 • Imago van de sector
 • Kwaliteitsvolle opleidingen

Duurzame ontwikkeling

 • Stimuleren van duurzame ontwikkeling
 • Informatie verzamelen en verspreiden
 • In dialoog gaan