Duurzame ontwikkeling

Onze missie? Producten maken die doeltreffende en duurzame bescherming bieden aan de materialen waarop ze worden aangebracht, met respect voor de gezondheid, het milieu en de regelgeving.

De Europese Commissie heeft duurzaamheid aangewezen als een van haar prioriteiten voor de komende vijf jaar. Om deze doelstellingen te bereiken, stelt de EU verschillende maatregelen voor die een impact hebben op onze sector (zoals de Green Deal, het Actieplan Circulaire Economie,…).

IVP Coatings wenst een voortrekkersrol te spelen op vlak van duurzame ontwikkeling. Binnen de werkgroep Sustainability pakken onze leden de uitdagingen voor de sector samen aan. De werkgroep voorziet de leden van informatie en moedigt ze aan om duurzaamheid verder te integreren in hun dagelijkse activiteiten.