Wat doen we?

IVP Coatings is de federatie van de Belgische coating industrie.

De organisatie vertegenwoordigt een 60 tal leden die actief zijn in verschillende segmenten van de verfindustrie: decoratieve coatings, vloeibare waterafdichting, buitengevelisolatie, industriële coatings, inkten en car refinishes. Daarnaast vertegenwoordigt IVP Coatings ook een 12 tal non paint bedrijven van grondstoffen en toebehoren voor onze industrie. IVP Coatings heeft zowel multinationals als kleinere KMO’s onder haar leden.

De rol van IVP Coatings bestaat erin haar leden een dienstverlening op maat te bieden met expertise en advies over sectorale thema’s. IVP Coatings is ook de spreekbuis van de sector en behartigt de belangen van de Belgische coating industrie op verschillende politieke niveaus.

Zo hebben IVP Coatings en haar leden een vertegenwoordiging in de Europese coatingfederaties CEPE, Eupia en EAE.  Tot slot maakt IVP Coatings deel uit van de Raad van Bestuur van  essenscia, de  federatie van de chemische industrie en de life sciences.

De leden van IVP Coatings vertegenwoordigen een omzet van 2,03 miljard euro en stellen 2808 mensen tewerk. De meeste werknemers van de leden van IVP Coatings vallen onder de Paritaire Comités 207 en 116 (bedienden en arbeiders van de scheikundige nijverheid). 75 % van de productie wordt geëxporteerd. De toegevoegde waarde van de sector bedraagt op Belgisch niveau 472 miljoen euro.

IVP Coatings ondersteunt haar leden via:

  • Informatie en advies
  • Belangenverdediging
  • Promotie van de industrie en vakopleidingen
  • Stimuleren van duurzame ontwikkeling