Tewerkstelling

Vaststelling
Te weinig jongeren worden opgeleid in de beroepen van IVP, terwijl net in die sectoren vele vacatures niet ingevuld raken.
 
De twee afdelingen "verven en inkten” zijn op zoek naar heel uiteenlopende profielen: van doctoren, licentiaten en technische ingenieurs in de chemische wetenschappen tot laboranten, productieleiders en andere specifieke arbeiders.
Voor de afdeling "verven” komen daar ook nog de "opmeters”, meesterschilders en schilders (pistool, borstel en rol) bij, maar vergeten we ook de mechanische en chemische ondergrondvoorbereiders niet.
 
Terwijl in de afdeling "inkten” ook nog operators en technici uit de grafische industrie actief zijn: chemigrafen, monteurs-impositiezetters, vormuitvoerders, offsetoperatoren, zeefdrukkers, diepdrukkers- flexografen, digitale drukkers en machineoperators-afstellers.
 
De fabrikanten van verven, vernissen, stopverven en drukinkten vertegenwoordigen ongeveer 70 ondernemingen van alle groottes en 3.500 rechtstreekse banen. Hun activiteiten spelen een rechtstreekse rol in de economische ontwikkeling van 18.000 andere sectorgerelateerde ondernemingen: van groothandelaars in verven en vernissen tot koetswerkherstellers over bedrijven gespecialiseerd in markeringen en verkeerssignalisatie en nog zo veel meer...
 
Deze industrie blijft onophoudelijk groeien en kampt vandaag met een schrijnend tekort aan gekwalificeerd personeel, ondanks het grote aanbod vacatures en de vele initiatieven in het onderwijs en de vormingssector (in de ruime betekenis van het woord).
Om die knelpuntberoepen in te vullen, werden enkele schaarse opleidingscentra opgericht. Die inspanningen moeten worden voortgezet en uitgebreid.
De vacatures in de branche "verven” raken steeds moeilijker ingevuld; de huidige arbeidskrachten zijn immers onvoldoende opgeleid. Wat niet zo verwonderlijk is…
 
Voorstel
We stellen een efficiënt herwaarderings- en informeringsbeleid voor het grote publiek voor dat is gebaseerd op alle technische beroepen verbonden met de verf- en inktsectoren. Dergelijk initiatief zou een deel van de knelpuntberoepen kunnen invullen.
 
Concreet:
  • De afdelingen "verf en inkt” aanmoedigen in het technische en beroepsonderwijs, maar ook in de voortgezette opleidingen, onderwijs voor sociale promotie en volwassenenonderwijs
  • Verf- en inkt- lespakket ter beschikking stellen in het technische en beroepsonderwijs, net als kwalitatief materiaal, materieel en instructeurs, in overleg met de organiserende overheid
  • Een "roadshow” opzetten en/of deelnemen aan beurzen (studentenbeurzen enz.) rond de beroepen en afdelingen "verf en inkt” bestemd voor de onderwijswereld in de ruime opvatting van het woord
  • Samen met de bevoegde instanties een vormings- en opleidingsvademecum samenstellen rond alle, uiteenlopende beroepen in de verf- en inktsector, de vademecum updaten en linken met vacatures in de sectoren
  • De deuren van de ondernemingen wijd open zetten voor leercontracten, terwijl we helpen om de inhoud en opvolging van die stages te definiëren
  • De tewerkstelling aanmoedigen dankzij een dynamische communicatie van aanbiedingen in deze sectoren via een specifiek informatieplatform.
 

  | Sitemap   © 2017 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY