Raad van Bestuur

Voorzitter /Président :

Guy Magera (Akzo Nobel Paints Belgium)

Ondervoorzitter / Vice-Président :

Hugo Myncke (Toupret)

Bestuurders/Administrateurs : 

 • Toon Bossuyt(Boss Paints)
 • Katrien Clou (AkzoNobel Paints Belgium)
 • Frank Costermans(Rust-Oleum Mathys)
 • Philippe De Poortere (BASF Coatings Services Belux) 
 • Gino Gailliaert (STO)
 • Philip Jennen (PLP Coatings)
 • Pierre Libert (Libert Paints)
 • Marc Schoepen (PPG Protective&Marine Coatings Belux)
 • Lieven Seys (PPG Architectural Belgium)
 • Ann Van Dessel (Akzo Nobel Paints Belgium)
 • Marc Vansteelant (PPG Architectural Belgium)
 • Kris Vercaemer (Aalterpaint)